Зачекайте
000094

генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Зовнішня політика
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері стратегічного управління та/або міжнародного співробітництва та відносин
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи Директорату, розподіляє обов’язків між працівниками, контроль виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- розробку пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сферах його компетенції;
- здійснення планування та координації роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної політики, надає їм необхідну методично-консультативну допомогу;
- проведення аналізу розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням України. За результатами такого аналізу надання розробникам проектів обов’язкові до розгляду пропозиції;
- підготовку пропозицій Міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;
- здійснення координації роботи інших директоратів Міністерства щодо участі Міністерства у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
- взаємодію із структурними підрозділами апарату Міністерства з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності Міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;
- здійснення моніторингу виконання Міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, підготовку відповідних звітів;
- взаємодію із структурними підрозділами апарату Міністерства з питань планування їх роботи із впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції Міністерства відповідно до Угоди про асоціацію;
- здійснення в межах компетенції координації діяльності Міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- формування стратегії розвитку та реформування Міністерства, надання структурним підрозділам апарату Міністерства необхідної методично-консультативної допомоги;
- посилення спроможності Міністерства щодо управління проектами, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій;
- наступність у діяльності Міністерства у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату Міністерства матеріалів для інформування державним секретарем Міністерства новопризначеного міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності Міністерства;
- розробку та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань стратегічного планування та європейської інтеграції;
- сприяння відповідно до законодавства виконання міжнародних договорів України з питань стратегічного планування та європейської інтеграції;
- здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, з питань, що належать до компетенції Директорату;
- координацію та діяльність Міністерства у співпраці з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, залучення міжнародної технічної допомоги;
- у межах компетенції здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС);
- у межах компетенції Міністерства співробітництво між Україною та ЄС, а також державами - членами ЄС у сфері європейської інтеграції;
- надання пропозицій щодо розвитку багатостороннього міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
- координацію багатостороннього міжнародного співробітництва структурних підрозділів Міністерства, державних підприємств;
- підготовку разом з іншими структурними підрозділами аналітичних матеріалів щодо стану та перспектив розвитку багатостороннього міжнародного співробітництва у відповідних сферах;
- координацію роботи з впровадження проектів зовнішньої допомоги ЄС, Ради Європи та ООН у сферах регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
- здійснення разом з іншими структурними підрозділами підготовку інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Директорату, для офіційних делегацій Міністерства, що відряджаються за кордон;
- сприяння залученню інвестицій, кредитів та грантів, дешевих позик, ініціювання та впровадження інвестиційних проектів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства;
- участь Міністерства у тематичних програмах ЄС, започаткування та реалізація проектів і заходів у рамках нових інструментів Європейської Комісії, зокрема, TWINNING, TAIEX тощо;
- підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів зовнішнього інвестування та фінансування у будівництві, у тому числі житловому і промисловому, та житлово-комунальному господарстві;
- представництво у межах компетенції інтересів Міністерства у координаційних, консультативно-дорадчих та інших структурах, створених в рамках міжнародних проектів та програм;
- узагальнення практики застосування законодавства, з питань стратегічного планування та європейської інтеграції, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та в установленому порядку внесення їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
- інформування та надання роз’яснень з питань стратегічного планування та європейської інтеграції;
3) бере участь у налагодженні співпраці галузевих підприємств, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з інституціями ЄС та забезпечує її координацію; забезпечує їх участь в євроінтеграційних процесах;
4) бере участь у налагодженні співпраці галузевих підприємств, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними фондами, банками, інвестиційними компаніями, приватними іноземними інвесторами тощо та забезпечує її координацію;
5) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

18 09 2017 1 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9570 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
40 000 – 50 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

50070 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, пр. Перемоги, 50
09.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація