Зачекайте
000038

Директор Генерального департаменту цифрової трансформації

IT та е-урядування
Державне агентство з питань електронного урядування України
Генеральний департамент цифрової трансформації

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.

Організовує здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розробляє пропозиції щодо її продовження або коригування.

Організовує забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері цифрової трансформації.

Бере участь у розробленні проектів документів державної політики відповідно до сфери компетенції Агентства.

Бере участь у здійсненні фахових комунікацій, консультацій із заінтересованими сторонами з метою їх залучення до процесу реалізації державної політики.

Організовує здійснення постійного аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, здійснює аналіз існуючих та виявляє нові проблеми у сфері цифрової трансформації на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації.

Бере участь у формуванні пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, оцінює їх переваги та ризики.

Бере участь у визначенні кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері цифрової трансформації (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо).

Організовує проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.

Бере участь у розробленні пропозицій щодо реалізації державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, здійснює підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подає їх на розгляд керівництву Агентства.

Організовує здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері цифрової трансформації з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, здійснює узагальнення практики застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та забезпечує підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Агентства.

Організовує забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України.

Бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Агентства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення.

Бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері його компетенції.

Висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Агентства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.

Здійснює фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення реалізації державної політики у сфері цифрової трансформації, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.

Бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Агентства з питань, що належать до його компетенції.

Бере участь в межах компетенції у бюджетному процесі на рівні Агентства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері цифрової трансформації.

Здійснює аналіз залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері цифрової трансформації.

Бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства розробляє міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

18 09 2017 (1) Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 9570 грн.;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи - 40 000 - 50 000 грн.;
- надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
- надбавка за ранг держаного службовця – 500-800 грн.;
- інші надбавки, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

50070 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
03150, М.КИЇВ, вул. Ділова 24


Адельяр Юлія Шахнавазівна
+38-(044)-207-1742
konkurs@e.gov.ua

13.10.2017 11:00
м. Київ, вул. Ділова, 24, Зала засідань
09.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація